Visi & Misi

VISI

“To be an efficient, reputable and responsible commercial enterprise.”

Kecekapan – merangkumi aspek berikut :
Menggunakan aset dan sumber.
Sistem kerja yang meliputi polisi, proses dan prosedur.
Pendekatan pekerja dalam kerja.

Reputasi – diiktiraf sebagai sebuah organisasi yang berjaya oleh pihak luar.

Bertanggungjawab – terhadap pihak yang berkepentingan

 

MISI

Memastikan pertumbuhan dan pembangunan syarikat bertambah mantap.

  1. Membangunkan pelan perniagaan.
  2. Mengukuhkan struktur organisasi dan pengurusan sumber
  3. Melaksanakan pengurusan prestasi untuk mengukur prestasi dan ganjaran pekerja.
  4. Memantau ketat pelaksanaan dan menyelesaikan isu-isu.
  5. Memperbaiki proses perniagaan untuk meningkatkan kecekapan.

 

PERANAN

Mengawal dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang tersebut di bawah dalam kawasan Terengganu Tengah.

  1. Pembangunan ekonomi dan sosial
  2. Pembangunan tempat tinggal
  3. Pertanian
  4. Perindustrian
  5. Perdagangan