Perkilangan

Ketengah Holding Sdn. Bhd menjalankan aktiviti pemprosesan Buah Tandan Segar (BTS) dan pembungkusan Minyak Masak K’Desa di kawasan Terengganu Tengah. Berikut ialah aktiviti yang dijalankan mengikut syarikat.

Kilang Sawit Panji Alam Sdn. Bhd.

Kilang pemprosesan kelapa sawit.

Ketengah Agrostock Sdn. Bhd.

Kilang Pembungkusan Minyak Masak K’Desa