Perladangan

Ketengah Holding Sdn. Bhd menjalankan aktiviti perladangan kelapa sawit dan aktiviti memproses Buah Tandan Segar (BTS) di kawasan Terengganu Tengah. Berikut ialah aktiviti yang dijalankan mengikut syarikat.

Ketengah Perwira Sdn. Bhd.

Aktiviti perladangan kelapa sawit di Bandar Cheneh Baru, Kemaman.

Ketengah Jaya Sdn. Bhd.

Aktiviti perladangan kelapa sawit di Bandar Seri Bandi, Kemaman.

Kilang Sawit Panji Alam Sdn. Bhd.

Kilang pemprosesan kelapa sawit.

Rakyat Ketengah Perwira Sdn. Bhd.

Kilang pemprosesan kelapa sawit.

Ladang Rakyat Terengganu Sdn. Bhd. (LRTSB)

Aktiviti perladangan kelapa sawit di Bandar Cheneh Baharu, Kemaman.


Perladangan