Perladangan & Komoditi

Ketengah Holding Sdn. Bhd menjalankan aktiviti perladangan kelapa sawit dan aktiviti memproses Buah Tandan Segar (BTS) di kawasan Terengganu Tengah. Berikut ialah aktiviti yang dijalankan mengikut syarikat.

Ketengah Perwira Sdn. Bhd.

Perladangan kelapa sawit di kawasan seluas 4332 hektar di Bandar Cheneh Baru, Kemaman.

Ketengah Jaya Sdn. Bhd.

Aktiviti perladangan kelapa sawit di kawasan seluas 4271 hektar di Bandar Seri Bandi, Kemaman.

Kilang Sawit Panji Alam Sdn. Bhd.

Kapasiti pemprosesan BTS harian kilang adalah sebanyak 500 tan/hari.

Rakyat Ketengah Perwira Sdn. Bhd.

Memproses BTS di Bandar Baru Cheneh. Kapasiti pemprosesan BTS harian kilang adalah sebanyak 600 tan/hari.

Ladang Rakyat Terengganu Sdn. Bhd. (LRTSB)

Aktiviti perladangan kelapa sawit di kawasan seluas 9893 hektar di Bandar Cheneh Baharu, Kemaman.


Perladangan & Komoditi