Kumpulan Pengurusan

Tuan Haji Ramli bin Shahul Hameed
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
ceokhsb@ketengahholding.com.my


Ketua Pegawai Operasi Kumpulan


Encik Mohd Zuhairi Bin Abdul Aziz
Pengurus Kanan Akaun & Kewangan Kumpulan
zuhairi@ketengahholding.com.my


Encik Wan Abdillah Bin Che Wan Mat Amin
Setiausaha Syarikat
abdillah@ketengahholding.com.my


Puan Ayu Azazillah Binti Abdullah
Pengurus Akaun Dan Kewangan Kumpulan
ayuazazillah@ketengahholding.com.my


Encik Jamaluddin bin Haidir 
Pengurus Pentadbiran Dan Sumber Manusia
jamal@ketengahholding.com.my


Cik Nor Baizura Binti Mohamad
Pengurus Perolehan Dan Pelaburan
norbaizura@ketengahholding.com.my


Encik Mohd Farid Nazmi Bin Safinei
Pegawai Undang-Undang
farid@ketengahholding.com.my


Puan Zaimah Binti Awang Salleh
Juruaudit Dalam Kumpulan
zaimah@ketengahholding.com.my


Encik Wan Mohd Azlan Bin Wan Mustapha
Penolong Pengurus Kanan Pembangunan & Perniagaan Kumpulan
azlan@ketengahholding.com.my