Efficient,
Reputable & Responsible

 

 Efficient,
Reputable & Responsible

Wilayah Ekonomi KETENGAH

Ketengah Holding menerusi syarikat berkaitan (anak syarikat, usahasama & bersekutu) menjalankan kegiatan ekonomi meliputi hampir separuh wilayah negeri Terengganu.

Struktur kumpulan: