Penternakan

Surada Jaya Sdn. Bhd.

Di bawah Surada Jaya Sdn. Bhd., kami menjalankan aktiviti penternakan seperti menternak ayam pedaging di Durian Mentagau, Dungun manakala aktiviti penetasan dan penternakan puyuh pedaging bertempat di Seri Bandi, Kemaman.

 


Galeri Penternakan