KENYATAAN TENDER KILANG SAWITPANJI ALAM

Kilang Sawit Panji Alam Sdn Bhd (KSPASB) mempelawa syarikat-syarikat bertaraf bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred G3, G4, G5, G6 atau G7 dalam bidang Mekanikal (ME), pengkhususan Kelengkapan Mekanikal Pelbagai (M15) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk mengambil bahagian dalam tawaran tender seperti di bawah:-

IKLAN TENDER SCREW PRESS

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 09-8676269 ( waktu pejabat sahaja )