Sejarah Penubuhan

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) adalah merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang telah diperbadankan pada 12 April 1973 melalui Akta Parlimen Bil. 104/73 dengan diberi kuasa untuk menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan seluas 443,876 hektar meliputi pedalaman Daerah Dungun, Kemaman dan Hulu Terengganu.

Pada 12 Jun 1993, Kawasan Pembangunan Tasik Kenyir, Hulu Terengganu seluas 209,199 hektar telah digezetkan melalui P.U.(B) 356 dan pelan warta kawasan No. PW486 sebagai sebahagian daripada kawasan KETENGAH menjadikan keseluruhan wilayah KETENGAH berjumlah 653,075 hektar atau kira-kira satu perdua daripada keluasan Negeri Terengganu.

Bidang tugas KETENGAH telah diperincikan seperti bidang pembangunan pertanian, pembangunan perindustrian dan perdagangan, pembangunan bandar dan pembangunan infrastruktur. Dalam bidang pembangunan pertanian KETENGAH melaksanakan beberapa projek pertanian melalui usahasama atau anak syarikatnya seperti KETENGAH Jaya Sdn. Bhd, KETENGAH Perwira Sdn. Bhd dan Ladang Rakyat Terengganu Sdn. Bhd yang semuanya mengusahakan ladang kelapa sawit.

Dalam bidang pembangunan industri estet-estet perindustrian telah diusahakan oleh syarikat-syarikat usahasama dan anak syarikat KETENGAH seperti Kilang Sawit Panji Alam Sdn. Bhd, Kuari Pondok Harimau Sdn. Bhd serta beberapa kuari dan estet kelapa sawit yang lain. Sementara dalam bidang pembangunan bandar sebanyak 5 buah bandar baru telah dirancang iaitu Durian Mas, Rasau, Kerteh, Bukit Besi, Hulu Chukai dan Cheneh.

Selain itu projek-projek pembentungan infrastruktur juga dilaksanakan seperti bekalan elektrik dan air serta jalanraya yang menghubungi bandar-bandar baru dengan kawasan utara dan di selatan KETENGAH seperti lebuhraya Jerangau-Jabor. Dengan penubuhan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) telah berjaya menggerakkan perancangan yang rapi dalam usaha kerajaan untuk membangunkan kawasan-kawasan luar bandar.