KENYATAAN TAWARAN

KENYATAAN TAWARAN

Adalah dengan ini kami mempelawa “PENGELUAR, PENGIMPORT DAN PENGEDAR BAJA di Malaysia untuk menyertai tawaran sebutharga seperti berikut:

Sebutharga mestilah termasuk kos memunggah dan kos penghantaran ke ladang-ladang di Cheneh Baharu, Seri Bandi dan Dungun, Terengganu.

Semua sebutharga mestilah menggunakan Borang Sebutharga yang disediakan (Lampiran 2) dan hendaklah sampai/ dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Tender tidak lewat atau pada hari Ahad, 21 April 2019 sebelum jam 5.00 petang pada tempat seperti alamat di bawah.

 

                                                                          Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

Ketengah Holding Sdn Bhd

Lot 70029, Jalan Sultan Zainal Abidin 3

Bandar Al Muktafi Billah Shah,

23400 Dungun, Terengganu

No Tel: 09-8223800

Ketengah Holding Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tawaran ini dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebara  ng tawaran.

 

Sila klik link dibawah untuk maklumat lanjut :

KHSB-lampiran1-keperluan baja 2019

KHSB-lampiran2-Dok.

Sebutharga KHSB-Lampiran3-penalty

KHSB-Lampiran 4-lokasi & jadual hantar